Main Menu

ગારીયાધાર નું ગોરવ

ગારીયાધાર ના શ્રી એમ. ડી. પટેલ હાઈ હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ ના શિશક શ્રી કમલેશભાઈ ઉપાધ્યાય ની પસંદગી ગુજરાત શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ દ્ધારા આગામી શેક્ષણિક સત્ર ની અમલી બનતાં ધોરણ ૧ થી ૧૨ ના અંગ્રેજી વિષય  ના પાઠ્યપુસ્તક ના શિશક તરીકે થઇ છે.

યુ ટુબ પર તેમના અંગ્રેજી વિષયક અનેક વીડિઓ ઉપલબ્ધ છે.કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સીટી માંથી ટીચર ડીપ્લોમા ની પદવી મેળવનાર ગુજરાતનાં જુજ શિશક પૈકી તે એક  છે.